Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie

szkolapodstawowamyslakow@poczta.onet.pl

99-416 Nieborów ul. Szkolna 32

Tel: (46) 838-59-25

 

Strona główna

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku (29.03.2021 r.) zostaje zawieszona stacjonarna praca oddziałów przedszkolnych.
Wychowawcy skontaktują się z rodzicami dzieci
w celu poinformowania o sposobach pracy
z dziećmi na odległość.

Kontynuujemy zdalne nauczanie zdalne
dla uczniów klas I - III i IV – VIII.
Lekcje będą odbywały się według aktualnie obowiązującego planu
z wykorzystaniem aplikacji MTeams, platformy Librus oraz innych sprawdzonych sposobów w danej klasie.

 

 

Szkoła – jeśli zajdzie taka potrzeba – będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III
oraz oddziałów przedszkolnych
– prosimy o zgłaszanie się rodziców w tej sprawie.

 

W klasie VIII  - według potrzeb - szkoła zapewni
w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

Pozdrawiam.
Z poważaniem  -
Urszula Jurkiewicz, dyrektor szkoły

 

 

 

Materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej  

 

 

https://www.gov.pl/attachment/12840f42-f550-49cc-b873-39bafce8467a
https://www.gov.pl/attachment/0e8eccf3-c8c4-4cb4-ba2e-77a0b823a080
https://www.gov.pl/attachment/60105389-d38b-40ee-9b71-56fd0ca27495
https://www.gov.pl/attachment/38aedae4-33f5-4490-9082-682276a14701
https://www.gov.pl/attachment/2d4fa944-af95-4cd6-b55f-dd5e071f4127
https://www.gov.pl/attachment/4816d40d-9600-4418-a2c0-759e37b0f2bb
https://www.gov.pl/attachment/8bc0da96-54d9-4e46-8471-1fbe90e4dd76
https://www.gov.pl/attachment/1a286dc4-08cd-4d99-8b6f-ef4112da2f83
https://www.gov.pl/attachment/bc2a038e-9d13-4a29-b382-b989ce61ec63
https://www.gov.pl/attachment/ada6fd49-6e44-4b37-a580-4b34e338959b
https://www.gov.pl/attachment/466f491f-f010-4382-b43d-11f44b5141e2

 


Na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie,
www.gov.pl/koronawirus.

 

 

 

 

 

Aktualności